• nejlevnější dřevostavby slider stavba

    TECHNOLOGIE

  • nejlevnější dřevostavby slider stavba

    TECHNOLOGIE

Technologie konstrukce

Protokol o zkoušce přídržnosti

Prohlášení o proškolení Zenker

Etics Bond

Certifikát Zenker

Něco o dřevostavbě:

 

Rychlost výstavby:

Při stavbě dřevostavby dochází k minimalizaci mokrých procesů, v podstatě se jedná pouze o betonování základové desky a vnitřních podlah. Ostatní fáze výstavby jsou suché a proto i rychlé. Doba výstavby domu na klíč od horní hrany základové desky je do 4 měsíců od zahájení stavby dle zápisu ve stavebním deníku a po splnění poviností investora. Což je nejméně o polovinu kratší doba, než je běžné pro zděnou stavbu.


Úspora při výstavbě:

Některé prameny uvádějí, že dřevostavba je levnější při výstavbě až o 20% v porovnání se stavbou z tvrdého materiálu. Tato informace není úplně přesná, vždy záleží na použitých materiálech a hlavně na kvalitě použité izolace. Objektivně lze docílit úspory, při kvalitně provedeném zateplení, 13% celkových nákladů na výstavbu.


Úspora energií:

Sendvičová konstrukce dřevostaveb dosahuje velmi příznivých hodnot tepelného odporu, z čehož vyplývají zásadní úspory na vytápění. Moderní topné systémy dokáží vytopit dům za 15 – 30 minut, aniž by se předtím topilo. V praxi to znamená, že nemusíte dům vytápět v době, kdy v něm nejste. V porovnání se zděným domem, jsou náklady na vytápění, v závislosti na topném systému o 30 až 50% nižší.


Ekologie:

Dům je postaven z ekologicky nezávadných a z velké části recyklovatelných materiálů.

Jednoduché úpravy konstrukce v průběhu užívání stavby:

Snadná demontovatelnost dřevěné konstrukce umožňuje jednoduché a nenáročné úpravy v průběhu užívání stavby. Je snadné změnit dispoziční uspořádání domu podle potřeb uživatele a tím prodloužit morální životnost stavby.

 

Podrobněji:

 

Energetická úspornost:

Tyto domy se vyznačují vysoce nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi, které řeší jeden z nejpalčivějších problémů dnešní doby – stále rostoucí náklady na energii. Obvodová stěna má hodnotu tepelného odporu R= 5,2 m2 K/W, což v praxi znamená výrazně nízké náklady na provoz domu. Další typickou vlastností dřevěných domů je nízká akumulační schopnost, což je velikou výhodou při vytápění systémy, které se dají jednoduše regulovat, tzv. ušlechtilé energie (elektrická energie, zemní plyn, dřevní peletky, rekuperační jednotky apod.). Můžeme topit pouze v době, kdy je dům obývaný a nemusíme platit energii, která nám vytápí dům v době, kdy je prázdný.

Ekologie

Dřevo, které je hlavním konstrukčním prvkem bytových domů, je ekologický, obnovitelný a snadno dostupný stavební materiál. Je zárukou nejen příjemného prostředí, vynikajících tepelných vlastností a dlouhé životnosti, ale i přirozeného a zdravého bydlení, které uspokojí z hlediska konkrétního dispozičního řešení, pořizovacích nákladů na stavbu, vysoké kvality bydlení a také z hlediska zdravotního a ekologického. Dřevěné stavby jsou bezkonkurenční i z pohledu potřebné energie na pořízení domu (dřevo se nemusí vypalovat v pecích, je lehké pro transport, nemá nezpracovatelné zbytky apod.). I ostatní materiály v konstrukci vykazují pro ekologii pozitivní parametry, (např. v OSB deskách jsou zpracovány jinak neupotřebitelné dřevní zbytky a moderní technologie zajišťují stále nižší potřebu pojiv, čímž se snižují emise volných formaldehydů; minerální izolace je plně nezávadná vata z roztavených hornin; sádrokarton je materiál bez pojiv, bez emisí formaldehydu, pouze ze sádry, která je převážně odpadním produktem při filtraci komínových spalin tepelných elektráren atd.). Dřevěné stavby jsou tedy jednoznačně ekologicky šetrné výrobky, jak z pohledu zdrojů, výroby, z pohledu uživatele, tak i z pohledu případné likvidace objektu.

 Klima v objektu

Velkou výhodou dřevostaveb z pohledu vnitřního klimatu je povrchová teplota stěn. Skladba pláště dřevěného domu má velmi malou akumulační schopnost. V kombinaci s kvalitním zaizolováním to znamená, že povrchová teplota sádrokartonu se velmi rychle přizpůsobuje teplotě okolního vzduchu, čili v zimním období je relativně vysoká. Tento faktor je základní veličinou pro posuzování tzv. pohody bydlení. Prakticky lze říci, že v interiéru s teplotou 20°C a chladnými stěnami můžeme mít pocit chladu a vyžadujeme vyšší teplotu vzduchu. V interiéru s teplotou opět 20°C, ale naopak s relativně teplými stěnami (bez velkého rozdílu mezi teplotou vzduchu a povrchovou teplotou stěny) je ale pohoda bydlení vyšší, pocit tepla je dostačující a nevyžadujeme vyšší teplotu vzduchu. Zmíněný faktor povrchové teploty stěn a eliminace tepelných mostů vede k vyloučení kondenzace vodních par na stěnách, tedy k zamezení vývoje a růstu plísní. Dle přání investora je možné mít v interiéru více, či méně masivního dřeva (viditelné trámy konstrukce, palubkové stropy, či obklady stěn). Při správné volbě povrchové úpravy pak má dřevo výborné vlastnosti ovlivňující akustické vlastnosti interiérů, vlhkost interiéru (vlhkostní akumulátor – při přebytku vzdušné vlhkosti dřevo vlhkost jímá, při nedostatku vydává).

Rychlost výstavby

Samotná montáž RD při provedení stavby na klíč nepřesahuje průměrně 4 měsíce, což znamená úsporu ve vztahu k jakémukoli typu úvěru a zaručuje opravdu rychlé bydlení. Jelikož technologie výstavby je tzv. suchým způsobem (vyjma základové desky), jsou všechny důležité parametry (tepelný odpor, povrchové teploty stěn, vlhkost apod.) v normálních hodnotách ihned po dokončení. Okamžité nastěhování tedy nepřináší žádná zdravotní nebo jiná rizika.

Variabilita stavby

Dřevěná sloupková konstrukce je systém, který umožňuje vytvářet jakékoliv interiéry i větších rozměrů a to bez omezení nosnými stěnami. To způsobuje velkou variabilitu, která umožňuje vytvořit jakékoliv i atypické uspořádání interiéru. Na základě potřeb a možností klienta dodáváme stavby v různé fázi rozestavěnosti, od hrubé stavby až po stavbu RD na klíč. 

Záruky a servis

Na jednotlivé dodané komponenty se vztahuje záruční doba daná přímo výrobcem daného stavebního prvku. Dále provádíme bezplatné garanční prohlídky a pozáruční servis pro spokojenost našich klientů. 

Certifikované materiály

Veškeré použité materiály jsou vysoce kvalitní a certifikované. Spokojenost a kvalitně odvedená práce je naším cílem a prioritou.